Wolna Strefa

• Kadra Klubu

W MŁODZIEŻOWYM KLUBIE OSIEDLOWYM WOLNA STREFA NA KIELECKIM STOKU POMOCĄ SŁUŻĄ:

 

BARBARA PETZ-WACH

PEŁNIONA FUNKCJA:
KIEROWNIK MŁODZIEŻOWEGO KLUBU OSIEDLOWEGO WOLNA STREFA 100K

 

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, wydział pedagogiczny,
kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną.

Pracuje w Klubie na stanowisku kierownika od października 2008 roku.

Interesuje się literaturą fachową w zakresie psychologii, pedagogiki, profilaktyki terapii uzależnień, turystyką pieszą, muzyką , śpiewem, tańcem, konferansjerką oraz tematyką HandMade.

 

 

ZOFIA OLESIŃSKA

PEŁNIONA FUNKCJA:
WYCHOWAWCA KLUBU OSIEDLOWEGO WOLNA STREFA 100K