Wolna Strefa

• Regulamin

W klubie „Wolna Strefa” 100k każdy może:

 

 • uczyć się i otrzymywać bezpłatną pomoc w nauce
 • zdobywać punkty a za ich największą ilość nagrody
 • włączyć się w organizowanie czasu wolnego ( np. zgłaszać pomysły imprez,wycieczek  wychowawcom)
 • uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu problemów

 

 

W klubie „Wolna Strefa” 100k każdy powinien:

 • bezwzględnie wypełniać polecenia wychowawców
 • uczestniczyć w zajęciach sekcji klubowych
 • odnosić się do kolegów, koleżanek i wychowawców z szacunkiem
 • szanować i dbać o wyposażenie klubu
 • dbać o dobry nastrój
 • włączyć się raz w tygodniu w sprzątanie klubu oraz zawsze sprzątać po sobie
 • jesienią i zimą zmieniać obuwie

 

 

W klubie „Wolna Strefa” 100k nie można:

 • przebywać pod wpływem alkoholu  oraz środków odurzających.
 • nie można palić papierosów
 • przeklinać
 • bić się i używać wyzwisk
 • jeździć na rolkach
 • wprowadzać zwierząt bez zgody wychowawców

 

 

Regulamin MKO WS100k
Obowiązuje od:
01.01.2011r.