Wolna Strefa

• Materiały do pobrania

POBIERZ:

karta_wychowanka_klubu.doc

Wzór karty wychowanka, którą wypełnia rodzic, bądź opiekun prawny.

Regulamin_Klubu_MS_na_Os._Na_Stoku.doc

Regulamin Klubu, który obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.